Ceremonia pogrzebowa – krok po kroku

Ceremonia pogrzebowa – krok po kroku

Życie doczesne kończy się śmiercią. Śmiercią jednak rozpoczyna się życie wieczne. Niemniej ostatnią wędrówkę na ziemi stanowi ceremonia pogrzebowa. Oto jak przebiega ta równie smutna, co majestatyczna chwila.

Śmierć bramą Życia

W nadodrzańskim Wrocławiu przy bazylice św. Elżbiety znajdują się domki altarzystów nazwane Jasiem i Małgosią. Łączy je arkada wprowadzająca na plac przed obiektem sakralnym. W średniowieczu plac ten odgrywał rolę cmentarza. Na arkadzie wyryta została sentencja w języku łacińskim: Mors Ianua Vitae – co znaczy: Śmierć Bramą Życia. Inskrypcja ta rewelacyjnie oddaje sens śmierci. Bo choć śmierć napawa nas lękiem, to w rzeczywistości prowadzi nas do życia. Kończy ona bowiem życie doczesne, ale rozpoczyna życie wieczne.

Procedury urzędowe

Gdy ktoś umiera, w celu potwierdzenia tego, trzeba wydać akt zgonu. Zgon potwierdza lekarz po zbadaniu denata. Wówczas bliscy zmarłej osoby wybierają zakład pogrzebowy, który zawozi tę osobę do kostnicy i zajmuje się przygotowaniem jej do ceremonii pogrzebowej, w tym między innymi wyborem trumny lub urny. W tym czasie bliscy załatwiają w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu, który przydaje się między innymi do wypłacenia zasiłku pogrzebowego. To tyle z obowiązkowych punktów, natomiast z nieobowiązkowych pozostaje jeszcze załatwienie formalności w kościele. Przeważnie wszystkim odprawia się uroczystą mszę lub nabożeństwo żałobne. Sprawiają one, że ceremonia pogrzebowa pozostaje pełna dostojeństwa.

Ceremonia pogrzebowa

Ceremonia pogrzebowa odbywa się w kaplicy na cmentarzu i na cmentarzu. W niektórych przypadkach odbywa się ona jednak w kościele parafialnym, skąd przejeżdża się na cmentarz. Na początku wszyscy gromadzą się na czuwaniu modlitewnym zwieńczonym ostatnim pożegnaniem i zamknięciem trumny. Wówczas odprawia się mszę świętą, podczas której czyta się teksty o życiu wiecznym i śpiewa się pieśni pokutne. Po wszystkim w procesji maszeruje się na cmentarz. Tam nad grobem następuje krótka modlitwa wspominająca między innymi zmarłą osobę i zakopanie trumny. W przypadku kremacji najpierw odbywa się nabożeństwo żałobne w kaplicy krematoryjnej i pali się zwłoki, a następnie ceremonia pogrzebowa już nie z udziałem trumny a urny, przebiega tak jak ją przedstawiono powyżej.

Przegląd cmentarzy

Cmentarze to miejsca, gdzie chowa się zmarłe osoby – występuje kilka rodzajów cmentarzy: komunalne, parafialne, wyznaniowe oraz pamiątkowe. Na cmentarzach komunalnych chowa się zmarłych z danego terytorium. Na cmentarzach parafialnych lub wyznaniowych chowa się zmarłych z danej parafii lub z danego wyznania. Na cmentarzach pamiątkowych już nie chowa się zmarłych, ale stanowią one swoiste muzea z wystawą sztuki cmentarnej.

***

Ceremonia pogrzebowa to chwila równie smutna, co majestatyczna. Choć na pierwszy rzut wydaje się, że świętuje się w niej śmierć, to tak naprawdę celebruje się życie. Oddaje się przy tym hołd osobie, która zakończyła życie ziemskie, a rozpocznie życie niebiańskie.

Artykuły pogrzebowe, a także inne artykuły religijne znajdziesz tutaj.