Jak zorganizować pogrzeb?

Jak zorganizować pogrzeb?

Śmierć bliskiej osoby dla każdego człowieka jest tragedią i przykrym wydarzeniem. Pomimo żałoby i smutku, należy jednak w takiej sytuacji zastanowić się, w jaki sposób zorganizować ostatnie pożegnanie – uroczystość pogrzebową. Choć nie jest to uroczystość wesoła, warto zadbać o to, aby odbyła się elegancko i z klasą.

Choć niejeden zakład pogrzebowy oferuje pomoc w organizowaniu tego typu wydarzeń, należy samodzielnie rozważyć to, w jaki sposób chcemy pożegnać osobę, która odeszła. Warto mieć również na uwadze ostatnią wolę zmarłego – dobrze jest uszanować jego zdanie, jeśli, na przykład, nie życzył sobie wystawnego pogrzebu lub chciał, by jego ciało zostało po śmierci skremowane.

Pogrzeb można zorganizować samodzielnie – nie jest to jednak zadanie łatwe, szczególnie dla osoby pogrążonej w żałobie, a niekiedy wręcz szoku po śmierci bliskiej osoby. Dlatego też warto powierzyć organizację pogrzebu firmie, która się w tym specjalizuje – zakładowi pogrzebowemu. Specjaliści mogą doradzić nam w każdej kwestii – zarówno tej dotyczącej wyboru i zakupu trumny, jak i innych aspektów uroczystości.

Obrzędy pogrzebowe w Polsce najczęściej rozpoczynają się w Kościele – odbywają się tam modlitwy za zmarłego i odprawiana jest msza. Nie każdy jednak wie, iż istnieje również możliwość pochówku świeckiego – warto ją rozważyć szczególnie wtedy, jeśli osoba zmarła nie była osobą wierzącą, lub też cała rodzina nie należy do osób szczególnie religijnych. Podczas świeckiego obrzędu również następuje pochowanie zmarłej osoby w grobie, nie odbywa się jednak msza ani nie są odmawiane modlitwy w intencji osoby zmarłej.

Ważną informacją jest to, że na zorganizowanie pochówku rodzina zmarłego ma jedynie 72 godziny, a w przypadku, gdy dana osoba zmarła w wyniku choroby zakaźnej, czas ten skraca się do 24 godzin. Organizacja pogrzebu musi więc przebiegać szybko i sprawnie – nie ma czasu ani miejsca na rozważania i zastanawianie się nad wyborem trumny lub organizacji uroczystości. To kolejny argument przemawiający za skorzystaniem z usług profesjonalistów – zdecydowanie minimalizuje to możliwość przeoczenia istotnych rzeczy lub niedopełnienia ważnych formalności, co może skutkować poważnymi problemami.