Powstanie nowa parafia w Opolu?

Powstanie nowa parafia w Opolu?

W czwartek 21 kwietnia na sesji Rady Miasta Opola odbędzie się głosowanie nad projektem uchwały udzielającej 90 proc. bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanych działek w rejonie ulic Wygonowej i Górnej.

W myśl uchwały działki z bonifikatą będzie mogła nabyć Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w celu budowy kościoła parafialnego pw. św. Jana Pawła II wraz z zapleczem parafialnym i domem zakonnym.

Chodzi o działki o łącznej powierzchni 0,41 ha i wartości 474 800 zł. Udzielenie 90-procentowej ulgi, gdy grunty są zbywane na cele działalności sakralnej, jest zagwarantowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Cena działek po udzieleniu bonifikaty wyniesie 47 480 zł.

Z kolei Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego oświadczyło, że będące jego własnością 2 działki o łącznej powierzchni 0,01 ha, które zgodnie z planem zagospodarowania przeznaczone są na drogi publiczne, przekaże gminie Opole i zrezygnuje z należnego odszkodowania.

W uzasadnieniu projektu uchwały Rady Miasta Opola o udzieleniu bonifikaty podkreślono, że bp Andrzej Czaja w 2013 r. zaprosił księży pallotynów do pracy na terenie diecezji opolskiej, a po analizie zapotrzebowania i perspektyw rozwoju miasta ustalono, że najlepszą formą ich działalności będzie prowadzenie nowej parafii, która miałaby powstać na rozwijającym się osiedlu mieszkaniowym w Gosławicach. W lutym 2015 r. uchwalone zostały plany zagospodarowania przestrzennego, w których przewidziano w tym miejscu obiekty sakralne.

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni) to wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Księża pallotyni prowadzą liczne dzieła duszpasterskie i misyjne na całym świecie. W Polsce są obecni od 1907 r. i dzielą się na dwie prowincje: Chrystusa Króla z zarządem w Warszawie i Zwiastowania Pańskiego z zarządem w Poznaniu. Księża pallotyni prowadzą w naszym kraju 35 parafii, sprawują pieczę nad 5 sanktuariami (Czarna, Częstochowa, Hodyszewo, Sierpc i Zakopane), a także posługują na misjach w Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, Australii i Oceanii. Ponadto prowadzą dwa wydawnictwa: Apostolicum oraz Pallottinum, a w Centrum Teologii Apostolstwa w Ołtarzewie oraz w Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w Warszawie zajmują się działalnością naukową.

Od ubiegłego roku w Opolu posługuje dwóch księży pallotynów: ks. Jerzy Bieńkowski SAC w parafii św. Karola Boromeusza i ks. Ireneusz Najdek SAC w parafii Przemienienia Pańskiego.

 

Źródło: http://opole.gosc.pl/doc/3090411.Czy-w-Opolu-powstanie-nowa-parafia