Regulamin strony www.znaneparafie.pl

 

§1 Dodawanie opinii/ komentarzy o parafiach.

  • Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) Użytkownika.
  • Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.
  • Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
  • Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
  • Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy.
  • Strona internetowa znaneparafie.pl ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
  • Strona internetowa znaneparafie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników.